reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Leoni Przemysł elektroniczny | 11 maja 2011

W Polsce zainstalowano w 2010 r. 146 tys. m2 solarów

Według najświeższych badań sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce przeprowadzanych corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w ub. roku zainstalowano na terenie Polski ok. 146 tys. m2  kolektorów słonecznych, jest to wielkość porównywalna z sprzedażą w roku 2009 r.

W wyniku kryzysu gospodarczego  w całej UE zaobserwowano spadek tempa rozwoju branży, co przełożyło się m.in. na spadek eksportu, ale autorzy raportu podkreślają że krajowy wynik należy uznać za przyzwoity. Łącznie w Polsce zainstalowanych jest ok. 655 tys. m2, co stanowi odpowiednik mocy bloku elektrowni węglowej rzędu 500 MW. Polski rynek jest zdywersyfikowany i niemalże równo podzielony pomiędzy firmy krajowe i zagraniczne, ale przybywa na nim ciągle nowych producentów kolektorów słonecznych i dostawców urządzeń. Analizując sprzedaż w 2010r.  firmy uczestniczące w badaniu można podzielić na: - małe:  sprzedające do 1000 m2 rocznie - duże:  sprzedające pow. 1000 m2 rocznie   Największy wzrost sprzedaży odnotowano w małych firmach, nawet rzędu 100%,  spadek sprzedaży odnotowano w dużych firmach – u ponad 50% firm. Ponadto, należy zauważyć, że pomimo napływu nowych graczy na rynku, niektóre firmy oferujące kolektory bankrutują. Przeszkodą dla wielu firm, sygnalizowaną m.in. członków Panelu Słonecznego jest brak w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego kolektorów słonecznych. Badania i ew. certyfikacja zagranicą, w tym, uzyskanie znaku Solar Keymark są kosztowne i czasochłonne (koszt badania w zagranicznym laboratoriom – 4,2 tys. do 10 tys. euro, w Polsce 8 tys. zł, do tego dochodzą koszt uzyskania znaku w jednostce certyfikującej). Od połowy ub. roku dla osób fizycznych dostępny jest program NFOŚiGW. Dotychczasowy wkład programu  to ponad 10%, ale jego zaletą  jest dłuższa, nie jednorazowa perspektywa oraz zwracanie uwagi na jakość certyfikowanych urządzeń i w pewnym zakresie także końcową wydajność instalacji. Autorzy podkreślają jednak, że jest tu jeszcze miejsce na poprawę, choćby przez lepsze przygotowanie beneficjentów programu. Źródło: IEO
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 14 2019 20:21 V13.3.8-1