reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aspocomp Przemysł elektroniczny | 09 maja 2011

Aspocomp i TTM Technologies podpisały list intencyjny

Aspocomp Group podpisało list intencyjny z TTM Technologies Inc., w wyniku czego TTM Technologies Inc. stanie się największym udziałowcem Aspocomp.

Dodatkowo Aspocomp podpisało warunkowe umowy z bankami i większością (69,2%) posiadaczy obligacji zamiennych firmy, co spowoduje rozwiązanie umowy o restrukturyzacji zadłużenia Aspocomp i wzmocnienie bilansu. List intencyjny został podpisany z TTM w celu przeprowadzenia transakcji, w której TTM zapłaci 14,5 mln EUR jako ostatnią ratę należności z tytułu sprzedaży spółki zależnej Aspocomp. Należności związane są z opcjami put i call w 20% udziałów w Meadville Aspocomp (BVI) Holdings Ltd. (MAH), która została sprzedana w 2007 roku. Ponadto, 10% udziałów akcjonariuszy TTM w spółce zależnej Aspocomp - Aspocomp Oulu Oy zostanie spłaconych przez wymianę akcji, w której Aspocomp Group Plc zaoferuje 12'274'335 (19%) nowych udziałów w Aspocomp dla TTM. Zakładając, że ostateczne umowy z TTM zostaną podpisane i wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, dług Aspocomp zostanie obniżony do wysokości 3.0-4.5 mln EUR (wartość nominalna zadłużenia firmy na koniec Q1/2011 wynosiła 23.5 mln EUR). Wartość majątku netto Aspocomp wzrośnie od 1.8 do 2.8 mln EUR, a wskaźnik kapitału poprawi się o 27-34% (wskaźnik kapitału własnego na koniec Q1/2011: 11.1%). Dokładny wpływ zależy od wyniku wykupu obligacji. Zakończenia transakcji można spodziewać się na 30 czerwca 2011 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2