reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens Przemysł elektroniczny | 04 maja 2011

Aplisens: 55 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych i nową fabrykę

W ciągu najbliższych 3 lat Zarząd Aplisens S.A. planuje przeznaczyć ok. 55 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych Grupy, w tym na budowę nowej fabryki poza Warszawą. Kluczowymi segmentami sprzedaży dla Grupy Aplisens są przetworniki ciśnienia i sondy głębokości.

W ocenie Zarządu w najbliższych 5 latach popyt na produkty Grupy Aplisens na rynkach WNP będzie wzrastał o ok. 20% r/r, a na rynkach unijnych o ok. 30%. Dynamicznym wzrostom na rynkach zagranicznych będzie towarzyszył stabilny wzrost sprzedaży w kraju na poziomie ok. 6% średniorocznie. Planowane inwestycje spółka sfinansuje w pierwszej kolejności ze środków własnych. Zarząd ocenia – w razie zaistnienia takiej potrzeby – potencjał kredytowy Aplisens S.A. na kwotę sięgającą ok. 50% posiadanych kapitałów własnych tj. aktualnie ok. 40 mln zł. Umacnianie sprzedaży w kraju oraz rozwój sprzedaży eksportowej Grupy Udział Aplisens S.A. w sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości na rynku krajowym sięga ok. 25%. Zarząd zakłada jednak, że średnioroczny wzrost sprzedaży na tym rynku w ciągu najbliższych 5 lat osiągnie poziom ok. 6%1. Biorąc pod uwagę wysoki udział spółki w rynku krajowym i w związku z tym ograniczoną możliwość jego wzrostu, Zarząd upatruje szans na dynamiczniejszy wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, w szczególności rynkach krajów WNP i UE. Zarząd planuje dalszy wzrost sprzedaży na rynkach krajów WNP (głównie w Rosji i na Ukrainie), a także rozwój na nowych rynkach takich jak Kazachstan. Udział Grupy w rynku w Rosji i na Ukrainie wynosi od 2 do 5%, na Białorusi ok. 30%. W ocenie Zarządu potencjał wzrostu zamówień na produkty Aplisens na tych rynkach w najbliższych 5 latach będzie przekraczał przewidywaną dynamikę wzrostu tych rynków i wyniesie średnio ok. 20% rocznie. Udział Grupy Aplisens w rynku UE Zarząd szacuje na poziomie ok. 0,1%, przy wartości tego na rynku na poziomie ok. 5 - 7 mld zł2. Zarząd zakłada wysokie tempo sprzedaży Grupy na tych rynkach, w najbliższych 5 latach, na poziomie ok. 30% rocznie. W 2010 roku sprzedaż Grupy do państw UE i pozostałych wyniosła 8,2 mln zł i odnotowała prawie 40% wzrostu r/r. Mając na względzie obecne, jak i przyszłe potrzeby produkcyjne Grupy w obszarze przetworników ciśnienia i sond głębokości, w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego poza Warszawą, optymalnie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakończenie I etapu inwestycji Zarząd przewiduje na 2013 roku, a uruchomienie produkcji począwszy od I połowy 2014 roku. Przewidziana zostanie możliwość dobudowania w przyszłości dodatkowych pomieszczeń produkcyjnych i ich wyposażenie (II etap). Potencjał produkcyjny przetworników ciśnienia i sond głębokości w I etapie zostanie powiększony o ok. 200% w stosunku do mocy produkcyjnych posiadanych na koniec 2010 roku. Potencjał produkcyjny zakładu będzie zwiększany stopniowo, aż do pełnej zdolności produkcyjnej w 2017 roku. Szacowane nakłady na budowę i technologie wyniosą dla I etapu inwestycji ok. 30 mln zł. W 2010 roku przychody Grupy ze sprzedaży przetworników ciśnienia i sond głębokości stanowiły ok. 80% jej przychodów. W latach 2011-2012, do czasu otwarcia nowego zakładu, niezbędne będzie zwiększenie potencjału produkcyjnego w obecnym zakładzie w Warszawie. Nakłady w wysokości ok. 5,5 mln zł na technologię umożliwią wzrost potencjału produkcyjnego zakładu w Warszawie w 2013 roku o ok. 50% w stosunku do poziomu z 2010 roku. W ocenie Zarządu wartość sprzedaży czujników i przetworników temperatury w 2013 roku wyniesie ok. 3,5 mln zł i będzie rosła w tempie ok. 25% rocznie. Na przełomie 2011 i 2012 roku planowane jest rozpoczęcie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie, do którego w 2013 roku zostanie przeniesiona produkcja (obecnie w pomieszczeniach dzierżawionych). Planowany koszt budowy nowego zakładu to 3,5 mln zł (bez kosztów zakupionej wcześniej działki). Zarząd planuje również rozbudowę i unowocześnienie – przy niewielkich nakładach inwestycyjnych – zakładu w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie produkowane są urządzenia do monitorowania poziomu paliwa w samochodach ciężarowych. W okresie 2011-2013 Grupa planuje następujące nakłady inwestycyjne (tys. zł): © Aplisens
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1