reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: PAFAL Przemysł elektroniczny | 22 grudnia 2008

Apator SA obniża prognozę zysków na 2008

Zarząd APATOR SA obniżył prognozę wyników finansowych na rok 2008. Prognoza zysku netto ostała obniżona z 57 mln zł do poziomu 25-28 mln zł. Głównymi przyczynami są kontrakty walutowe oraz panująca recesja.

Zarząd APATOR, uwzględniając między innymi poziom zawartych kontraktów terminowych, postanowił zaktualizować prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2008 rok (poprzednią prognozę spółka opublikowała 12 maja 2008). Spółka na koniec roku będzie zmuszona zawiązać rezerwy na niekorzystne kontrakty walutowe, które obniżą zyski Grupy, nie wpłyną jednak na jej przepływy finansowe w roku 2008 (są to zabiegi czysto księgowe). Ewentualne umocnienie się złotówki do euro w 2009 roku będzie skutkowało rozwiązaniem wyżej wymienionych rezerw w części lub w całości, które to operacje wpłyną pozytywnie na wynik następnych okresów. W opublikowanej 12 maja 2008 r. prognozie zakładano osiągnięcie następujących skonsolidowanych wyników finansowych w 2008 r.: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 370 mln zł, - skonsolidowany zysk netto nie uwzględniający wyniku na sprzedaży akcji APATOR SA będących w posiadaniu spółki APATOR MINING Sp. z o.o.: 36 mln zł, - skonsolidowany zysk netto uwzględniający wynik na sprzedaży akcji APATOR SA: 57 mln zł, W związku z powyższym skorygowana prognoza Grupy APATOR na 2008 r., rozszerzona o skonsolidowany zysk na sprzedaży kształtuje się następująco: - skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem: 350 mln zł, - skonsolidowany zysk na sprzedaży: 46 mln zł - skonsolidowany zysk netto: 25 mln zł – 28 mln zł, Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono wysoki poziome kursu EURO do PLN (w granicach 4 zł), obniżenie eksportu do krajów zagrożonych recesją (Ukraina, Rosja, Bałkany) oraz poprawę rentowności na podstawowej działalności Grupy APATOR w stosunku do założonego planu na 2008 rok. Kolejnym negatywnym czynnikiem jest również bessa na giełdzie, która uniemożliwiła sprzedaż 1,3 mln akcji APATOR SA będących w posiadaniu spółki APATOR MINING Sp. z o.o. na zakładanym poziomie 20 zł za sztukę.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1