reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 22 kwietnia 2011

Relpol: 2010 był rokiem restrukturyzacji

Relpol, należący do największych europejskich producentów przekaźników odnotował w 2010 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 70.959 tys. zł wobec 57.326 tys. zł jakie osiągnięto w roku 2009. Strata netto została zmniejszona z -11.616 tys. zł w roku 2009 do -9.743 tys. zł w roku 2010.

Rok 2010 był okresem aktywnej działalności w zacieśnianiu współpracy z partnerami handlowymi i poszerzaniem oferty handlowej spółki. Był to czas wzmożonej aktywności w obszarze szkoleń produktowych dla klientów oraz czas wzmożonego wysiłku w pozyskiwaniu nowych kontaktów. Dzięki aktywnemu wsparciu handlowemu partnerów, z którymi Relpol współpracuje od lat, zanotowano dynamiczny wzrost sprzedaży na terenie Turcji i Finlandii. Pozyskaliśmy także obiecujące nowe kontakty w Hiszpanii i Portugalii, czytamy w komunikacie spółki. Prace restrukturyzacyjne w Relpolu pozwoliły na zwiększenie mocy produkcyjnych montażu przekaźników miniaturowych. W grupie tej moce produkcyjne wzrosły w 2010 r. o 49%, natomiast w grupie przekaźników przemysłowych wzrost ten wyniósł 18%. Dodatkowo w 2010 r. uruchomiono produkcję przekaźnika solarnego; wdrożono narzędzia do produkcji podzespołów oraz zbudowano linię montażową Solara. Wyniki finansowe za rok 2010: - przychody ze sprzedaży: 70.959 tys. zł (2009: 57.326 tys. zł) - strata operacyjna: -8.775 tys. zł (2009: -4.291 tys. zł) - strata netto: -9.743 tys. zł (2009: -11.616 tys. zł) - rentowność brutto ze sprzedaży: 15.6% (2009: 18.1%) - strata na akcję: -1.01 zł (2009: -1.21 zł) Działalność spółki w 2011 r. ukierunkowana będzie przede wszystkim na zwiększanie sprzedaży do nowych klientów, wdrożenie do produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, ograniczenie kosztów, zakończenie restrukturyzacji grupy kapitałowej i zamknięcie procesu likwidacji spółek nierentownych oraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Źródło: Relpol
reklama
reklama
November 23 2020 12:22 V18.13.2-1