reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 20 kwietnia 2011

Dawny zakład Apatora zostanie sprzedany za 34 mln zł

Zarząd Apator S.A. poinformował, że 18 kwietnia 2011 r. została zawarta z Galerią Copernicus Toruń 2 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przedwstępna umowa sprzedaży gruntów i nieruchomości po dawnym zakładzie spółki w Toruniu.

Zarząd Apator S.A., realizując strategię rozwoju, planuje przeniesienie w 2012 roku działalności spółki do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie posiada nieruchomość położoną w Ostaszewie, gmina Łysomice. Zmiana lokalizacji spółki umożliwi wybudowanie nowoczesnego centrum produkcyjno-rozwojowego oraz przeprowadzenie restrukturyzacji Grupy Apator, której efektem będzie istotne obniżenie kosztów działalności. Produkcja elektronicznych liczników energii elektrycznej w ramach Grupy Apator odbywać się będzie wyłącznie w nowej lokalizacji spółki Apator S.A. W związku z powyższym zrealizowane zostaną duże inwestycje w zakresie: - zwiększenia możliwości produkcyjnych płytek elektroniki oraz montażu liczników energii elektrycznej, - automatyzacji procesów produkcyjnych, - modernizacji sposobu magazynowania elementów elektroniki. Budowa centrum produkcyjno-rozwojowego sfinansowana zostanie poprzez sprzedaż nieruchomości w Toruniu, na której znajduje się obecnie Apator SA. W umowie przedwstępnej zawartej z Galerią Copernicus Toruń 2 Sp. z o. o. z wyceniono grunty i nieruchomości po dawnym zakładzie spółki w Toruniu na 34.072 tys. zł. Cena ta może zostać podwyższona o 2 mln zł, o ile Apator wykona na własny koszt dodatkową inwestycję. Zgodnie z umową kupujący wpłaci na zadatek w wysokości 7 mln zł. Umowa przedwstępna stanowi, że zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi 10-go dnia roboczego po ziszczeniu się ostatniego z warunków umowy przedwstępnej, jednak nie później niż do 31 lipca 2012 r. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie do 8 sierpnia 2012 r.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2