reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Radmor Przemysł elektroniczny | 19 kwietnia 2011

Brakło środków na TETRĘ - przetarg oficjalnie uniewżniono

Centrum Projektów Informatycznych oficjalnie podało, że przetarg na I etap Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej został unieważniony. Powodem jest niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

W uzasadnieniu czytamy: „ Unieważnienie przedmiotowego postępowania z uwagi na interes publiczny, spowodowane jest faktem, iż dalsze jego prowadzenie w obecnych okolicznościach faktycznych nie jest celowe. Zdaniem Zamawiającego, podjęcie decyzji o wycofaniu z realizacji projektu OCSŁR-1, brak możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu w istotny sposób zmienia okoliczności, które istniały w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania. Taki stan rzeczy pociąga za sobą konieczność przygotowania nowych założeń technicznych i funkcjonalnych przedsięwzięcia, gdyż jego realizacja w zamierzonej postaci jest bezprzedmiotowa i niemożliwa do realizacji z uwagi na ograniczenia finansowe jednostki reprezentującej Skarb Państwa. Jednocześnie musi nastąpić wstrzymanie realizacji i finansowania zadań w ramach dotychczasowego projektu. Brak podpisanej umowy o dofinansowanie uniemożliwia refundację ze środków unijnych wydatków związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Takie konsekwencje nie leżą w interesie publicznym, z uwagi bowiem na brak refundacji z budżetu UE nastąpiłaby konieczność poniesienia tych wydatków z budżetu państwa, co w przyszłości mogłoby spowodować konieczność zmniejszenia wydatków przewidzianych na inne cele publiczne.”
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1