reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 18 kwietnia 2011

Zelmer: '2011 będzie rokiem wyzwań'

Relokacja linii produkcyjnych Zelmera właśnie się rozpoczyna. Na przełomie lipca i sierpnia całość produkcji odbywać się będzie w Rogoźnicy pod Rzeszowem i od tego momentu w pełni widoczne będą pozytywne efekty tej odważnej, ale naszym zdaniem słusznej decyzji inwestycyjnej, zaznacza Prezes Zarządu Zelmer S.A., Janusz Płocica.

- Rok 2011 będzie rokiem pasjonujących i jeszcze większych wyzwań, niż miniony. Będzie jednocześnie rokiem jubileuszowym, 60-lecia istnienia Zelmera i rokiem rozpoczęcia działalności w nowoczesnej organizacji, umożliwiającej skutecznie konkurować na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Janusz Płocica, Prezes Zarządu Zelmer S.A. W 2010 roku Zelmer S.A. osiągnął łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 552.440 tys. zł, tj. o 14,1% więcej niż w roku poprzednim. Spółka odnotowała spadek zyskowności sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 114.630 tys. zł a stopa marży na sprzedaży była o 7,8% niższa niż w roku ubiegłym. W związku z budową nowej fabryki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC pod Rzeszowem (SSE) i wniesieniem części produkcyjnej do spółki Zelmer PRO, spółka ta skorzysta z ulgi inwestycyjnej w wysokości do 50% wartości inwestycji. Zgodnie z założeniami strategii, redukcja kosztów wytwarzania o minimum 5% (w 2012 r. vs 2008 r.) oraz wzrost wolumenów sprzedaży produktów pod obcymi markami przełoży się ma na wzrost zysku netto. Jednocześnie firma rozpoczęła działania zmierzające do uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości, które pozostaną po dotychczasowej fabryce. Wykorzystanie potencjału nowej fabryki, w której planowane jest rozpoczęcie produkcji w roku 2011, pozwoli elastycznie reagować na potrzeby rynku i spełniać zdecydowanie większe wymagania jakościowe i kosztowe – czytamy w komunikacie Spółki. Źródło: Zelmer
reklama
reklama
January 18 2021 12:56 V18.15.14-1