reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 31 marca 2011

LUG: wzrost przychodów o 15% w 2011

W prognozach na rok 2011 zielonogórski producent oświetlenia, LUG zapowiada wzrost przychodów ze sprzedaży o 15%, z 78.001 tys. zł w roku 2010 do 89.701 tys. zł w roku 2011.

Prognozowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LUG za okres styczeń-grudzień 2011: - Przychody ze sprzedaży:89.701 tys. zł (2010: 78.001 tys. zł) - Zysk na działalności operacyjnej: 4.012 tys. zł (2010: 2.415 tys. zł) - Zysk netto: 3.062 tys. zł (2010: 1.761 tys. zł)
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-1