reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ES-SYSTEM Przemysł elektroniczny | 22 marca 2011

Wyniki finansowe ES-SYSTEM w roku 2010

Narastająco na koniec 2010 r. zysk operacyjny Grupy ES-SYSTEM wzrósł o 11,06% r/r i wyniósł 13,1 mln zł, zaś rentowność operacyjna była na poziomie 8,08% wobec 7,83% w roku 2009. Zysk netto wypracowany w 2010 roku wyniósł 11 mln zł i był wyższy o 21,77% r/r.

Przychody ze sprzedaży Grupy ES-SYSTEM w IV kwartale 2010 r. wzrosły o 17,51% r/r do poziomu 48,5 mln zł, głównie dzięki kontynuacji stabilnie rosnącej sprzedaży krajowej tj. 9,34% wzrostu r/r oraz skokowej sprzedaży na rynkach zagranicznych – 68,6% wzrostu r/r. Narastająco na koniec grudnia 2010 r. Grupa osiągnęła 162,3 mln zł przychodów, tj. wzrost o 7,63% r/r. Wzrost przychodów pozwolił na umocnienie pozycji Grupy ES-SYSTEM na rynku profesjonalnego oświetlenia. W ubiegłym roku Grupa odnotowała wzrost sprzedaży eksportowej o 14,5% r/r do poziomu 35,7 mln zł, sprzedaż eksportowa wzrosła o 24% r/r. Na koniec 2010 r. w portfelu zagranicznym Grupy było 55 krajów. Kolejne duże kontrakty rozpoczęte w ubiegłym roku, których realizacja będzie kontynuowana w 2011 r. to: · Oświetlenie zewnętrzne nowego centrum handlowo-rozrywkowego Aarhus (Dania) · Centralne Warsztaty Naprawcze Kolei Wiedeńskich (Austria) · Oświetlenie węzła autostradowego w Goeteborgu (Szwecja) · Wafra Mall – oświetlenie centrum biurowo-handlowego w Kuwejcie Ubiegły rok zakończył się przychodami na poziomie 162,3 mln zł. Grupa weszła w 2011 r. z portfelem aktywnych zamówień wyższym o ponad 25% w stosunku do początku 2010 r. Poziom zamówień zagranicznych na koniec grudnia 2010 r. był pięciokrotnie wyższy od relatywnie niskiego poziomu zamówień na koniec 2009 r. W ocenie Zarządu największych wzrostów sprzedaży można oczekiwać na rynkach zagranicznych, szczególnie w Austrii, Hiszpanii, Szwecji i w Kuwejcie. Źródło: ES-SYSTEM
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1