reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sonel Przemysł elektroniczny | 22 marca 2011

Sonel: sprzedaż wzrasta o 30% w 2010

Pomimo trudnej sytuacji na rynku, Sonel może pochwalić się w rekordową w historii firmy sprzedażą w 2010 r. przekraczającą 35 mln zł. W ślad za dobrymi wynikami sprzedaży spółka osiągnęła wynik finansowy niemal o 50% wyższy niż odnotowany w roku 2009, na poziomie 4.645.600,26 zł.

Wyniki finansowe za rok 2010: - Przychody ze sprzedaży netto: 35.954.721,99 zł (2009: 27.789.262,33) - Zysk operacyjny: 4.676.316,33 zł (2009: 3.475.762,40 zł) - Zysk brutto: 4.960.601,26 zł (2009: 3.425.876,64 zł) - Zysk netto: 4.645.600,26 zł (2009: 3.113.854,64 zł) Struktura sprzedaży w roku 2010: - Sfera związana z miernikami: 26.9 mln zł (2009: 21.8 mln zł; +123,46%) - Usługi EMS: 9.05 mln zł (2009: 5.8 mln zł; +156,17%) Spółka prowadzi ewidencję kosztów, pozwalającą na wyodrębnienie marży brutto uzyskanej w sprzedaży mierników oraz usług EMS (Marża uwzględnia koszty bezpośrednie, koszty wydziałowe oraz koszty utrzymania obiektu i infrastruktury, obciążające wycenę wyrobów sprzedanych. Marża nie uwzględnia kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu przedsiębiorstwem). Poziomy tak liczonych wyników przedstawiają się następująco: - Produkcja mierników zakończyła się dodatnią marżą brutto w wysokości 12.97 mln zł (10.7 mln zł w roku 2009) - Usługi EMS przyniosły firmie zysk w wysokości 1.4 mln zł (-67.96 tys. zł straty w roku 2009). Największym odbiorcą usług EMS jest Lincoln Electric Bester S.A., z poziomem sprzedaży równym 4.4 mln zł w roku 2010, wobec 3.1 mln zł w roku 2009.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2