reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Electrolux Przemysł elektroniczny | 15 grudnia 2008

Electrolux zwolni 3000 osób

W efekcie spadku popytu w drugiej połowie listopada oraz na początku grudnia, Electrolux nie osiągnie zapowiadanych wcześniej rezultatów finansowych na 2008. W świetle silnego spadku popytu, począwszy od czwartego kwartału 2008, planuje zmniejszyć zatrudnienie o około 3.000 osób.

Popyt na AGD w Europie i Ameryce Północnej gwałtownie spadł w drugiej połowie listopada. Również na początku grudnia popyt na kluczowych dla spółki rynkach europejskim i amerykańskim kontynuował silny spadek. Słabość rynku wywrze silny negatywny wpływ na sprzedaż Electrolux w całym czwartym kwartale. W efekcie tych niekorzystnych zdarzeń, firma nie będzie w stanie osiągnąć wcześniej zapowiadanych rezultatów finansowych. Electrolux w ciągu roku 2008 wprowadził w życie szereg działań, nakierowanych na redukcję kosztów, w tym również już zmniejszył zatrudnienie. Zostały podjęte kroki, mające na celu redukcję załogi o więcej niż 3.000 osób, które będą skutkować zwolnieniami załogi jeszcze w 4Q2008 oraz będą kontynuowane w roku 2009. Zwolnienia będą przeprowadzone w różnych krajach. Koszty tych działań wyniosą 1.2 mld SEK i obciążą wynik operacyjny jeszcze w roku 2008. Oszczędności mają z kolei wynieść 1.1 mld SEK rocznie, jednak w pełni będą widoczne począwszy od roku 2010. Dodatkowo, Electrolux kontynuuje rozpoczęty w 2004 roku transfer produkcji do krajów o niskich kosztach. Program ma być zakończony w latach 2009-2010, a jego efektem będą dalsze redukcje zatrudnienia. Polska, jako kraj o niskich kosztach, jest beneficjentem tego programu kosztem innych, europejskich ośrodków produkcyjnych jak Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1