reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 15 marca 2011

Apator podpisał umowę wartą 5 mln EUR

Apator S.A. zawarł umowę ramową ze spółką stowarzyszoną Apator Elektro S.A. z siedzibą w Moskwie. Umowa została zawarta na 2011 r. i dotyczy sprzedaży przez Apator S.A. niskonapięciowej aparatury łącznikowej oraz części do kompletacji tej aparatury.

Wartość umowy ramowej wynosi 5 mln EUR netto, tj. 19,4 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 11 stycznia 2011 r. Zdaniem Zarządu Apator S.A. do końca 2011 r. umowa ramowa zostanie zrealizowana w wysokości 2,5 mln EUR. Realizacja dostaw przez Apator S.A. odbywać się będzie na podstawie składanych przez Apator Elektro S.A. w ciągu roku poszczególnych zamówień z terminem dostawy 30 dni i płatnością w okresie 90 dni od wystawienia faktury.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1