reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 12 grudnia 2008

Plan restrukturyzacji w Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent wprowadza w życie strategiczny plan zmian, którego elementem jest między innymi redukcja 6.000 etatów.

Alcatel-Lucent zainicjuje szereg działań, nakierowanych na obniżenie progu rentowności o około 1 mld euro w latach 2009 oraz 2010. Plan ten obejmuje między innymi zwolnienia 1.000 managerów różnego szczebla, a także 5.000 pracowników kontraktowych. Firma będzie ponadto kontynuowała już rozpoczęte działania nakierowane na restrukturyzację działalności, poszuka też oszczędności w sferze kosztów utrzymania nieruchomości, funkcji pomocniczych oraz wydatków, których poniesienie nie jest konieczne dla zasadniczej działalności firmy. Podjęte działania nakierowane będą na osiągnięcie następujących celów: • Poprawa marży brutto poprzez obniżkę kosztów produkcji, kosztów podzespołów kupowanych od poddostawców oraz kosztów zakupów. W dalszej perspektywie zapowiadane jest również polepszenia product mix. • Poprawa efektywności R&D poprzez skupienie się na czterech kluczowych segmentach (Optical, IP, broadband and Applications enablement) a także partnerstwo i racjonalizacja wydatków w dziedzinie badań rozwojowych. • Znaczna redukcja kosztów SG&A (Sprzedaż/Administracja/Koszty ogólne) zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i ich udziału w stosunku do wartości obrotu. Ma to być osiągnięte poprzez spłaszczenie organizacji oraz likwidację pokrywania się funkcji sprzedaży w obecnych jednostkach produktowych i geograficznych. W efekcie, Alcatel-Lucent spodziewa się, iż do czwartego kwartału 2009 oszczędzi 750 mln euro, na co składać się będzie w jednej trzeciej obniżka kosztów sprzedanych produktów oraz w dwóch trzecich obniżka kosztów w kategoriach R&D oraz SG&A. Alcatel-Lucent będzie podejmował inicjatywy partnerskie, umowy o współpracy oraz partycypował w konsolidacji przemysłu, aby zredukować wydatki na systemy WiMAX, CPE, classic core, non-IMS based fixed NGN oraz działania legalizacyjne.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1