reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny | 08 marca 2011

Amica zmniejsza zadłużenie, poprawia wyniki i zwiększa udziały w rynku

Amica Wronki zanotowała w zeszłym roku 1,36 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, czyli  o prawie 44 mln zł więcej niż w 2009 r. Zysk netto wyniósł nieco ponad 10 mln zł, czyli o 4,7 mln zł więcej niż rok temu. Firma poprawiła znacząco eksport, umocniła swoją pozycję na rynku krajowym oraz zredukowała zadłużenie odsetkowe o 183 mln zł.

W 2010 r. przychody Grupy Amica wzrosły o 43,4 mln zł do 1,36 mld zł (wzrost o 27,6 mln zł po wyłączeniu sprzedaży Samsungowi komponentów do produkcji). Wzrost eksportu liczony w euro wyniósł w ponad 9%, natomiast sprzedaży krajowej 2,5%. Firma zwiększyła też udziały w rynku krajowym. Wg danych GFK Polonia udział Amiki w rodzimym rynku AGD zwiększył się w zeszłym roku o 0,2%. - Należy pamiętać, że wzrost sprzedaży miał miejsce w warunkach niższego o ok. 8% kursu euro, które jest główną waluta naszych rozliczeń eksportowych oraz przy spadku rynku krajowego o ok. 11% r/r. W strukturze przychodów nadal będzie dominował rynek polski. Szacujemy, że na koniec 2012 roku jego udział w sprzedaży wyniesie ok. 40%. Będziemy też koncentrować się na strategicznych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji. Spodziewamy się, że do końca 2012 r. udział rynku wschodniego w przychodach sięgnie ok. 20%. Dobrym prognostykiem jest to, że już w pod koniec zeszłego roku nasze miesięczne zamówienia na rynek rosyjski oscylowały wokół 4-5 mln euro miesięcznie, czyli na zbliżonym poziomie z czasów hossy – powiedział Wojciech Kocikowski, wiceprezes ds. finansowych. Dzięki wyższej sprzedaży i poprawie rentowności zysk brutto na sprzedaży Amiki wzrósł r/r o 24,6 mln zł do 331 mln zł. Poprawa rentowności wynika przede wszystkim z niższego poziomu cen komponentów, wzrostu sprzedaży na rynki wschodnie, która charakteryzuje się relatywnie wyższą rentownością. Źródło: Amica
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2