reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 07 marca 2011

DGT otrzyma 3,5 mln zł dofinansowania na projekt e-Szczytno

DGT podpisało umowę z miastem Szczytno na realizację projektu pod nazwą "e-Szczytno - budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej”, który zakłada budowę szerokopasmowej sieci w technologii radiowej i światłowodowej. Wartość całego projektu szacuje się na 4,1 mln zł, z czego 3,5 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych.

Zakres projektu obejmuje budowę szerokopasmowej sieci z wykorzystaniem  technologii radiowej i światłowodowej łączącej  33 jednostki miejskie i powiatowe z obszaru miasta Szczytno. Dodatkowo, w połączonych  siecią  IP jednostkach, zostanie wdrożony system telefonii VoIP oraz zrealizowane zostaną publiczne punkty dostępu do Internetu tzw. hot spoty. Projekt przewiduje też realizację 10 kiosków informatycznych tzw. PIAP. Wartość projektu wynosi 4,1 mln zł, z czego prawie 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie z programu RPO Warmia i Mazury. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na koniec października 2011 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2