reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 04 marca 2011

LUG podbija zagraniczne rynki; sprzedaż wzrasta o 137% w 2010

Dynamika przychodów ze sprzedaży LUG S.A., jednego z największych producentów oświetlenia w Polsce, w 2010 r. osiągnęła poziom 37%, z czego przeważającą rolę odegrała dynamika przychodów z eksportu. Firma na przełomie ostatniego roku zwiększyła także zatrudnienie o 111 osób do poziomu 373 pracowników.

Wyniki finansowe za rok 2010: - przychody ze sprzedaży: 181.223.999,67 zł (2009: 59.457.005,63 zł; +136,51%) - zysk operacyjny: 2.220.258,90 zł (2009: -811.891,44) - zysk netto: 1.564.163,18 zł (2009: -2.354.619,17) W 2010 roku wzrósł udział eksportu w ogólnej sprzedaży realizowanej przez Grupę Kapitałową LUG S.A., z 33,4% do 44,6%. Zagraniczne rynki działania to blisko 40 państw w różnych częściach świata: Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. W 2011 r. firma planuje ekspansję na rynki Ameryki Południowej Australii. Działania LUG realizowane były przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W lutym 2010 r. podpisano umowę w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013, Działanie 6.1.: Paszport do eksportu, osi priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Dotacja w wysokości 200 tys. zł została przeznaczona na współfinansowanie udziału firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. w tarach Light & Building we Frankfurcie nad Menem oraz na pozyskanie certyfikatów na produkty. W 2010 r. znacząco wzrosło także zatrudnienie w firmie. Rok do roku liczba pracowników wzrosła o 111 osób do poziomu 373 pracowników. Inwestycje w Dziale Rozwoju wyniosły 1 107,03 tys. zł, natomiast park maszynowy został wzbogacony o dwie prasy typu AMADA o łącznej wartości 1 897,51 tys. zł. Plany na rok 2011: - rozbudowa struktury handlowej w Polsce w oparciu o nowe biura projektowe; - ekspansja na rynkach zagranicznych i wejście na rynek Ameryki Południowej i Australii; - otwarcie przedstawicielstwa handlowego w Paryżu oraz w Dubaju; - rozwój portfolio produktów; - rozwój energooszczędnych systemów oświetleniowych w celu zaspokojenia popytu wynikającego z regulacji prawnych Unii Europejskiej. Planowana wartość inwestycji w 2011 r. wynosi 4 300,00 tys. zł.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2