reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LG Electronics Kobierzyce Przemysł elektroniczny | 03 marca 2011

Sprzedaż LG Electronics na poziomie z zeszłego roku

Sprzedaż LG Electronics w roku 2010 pozostała na niezmienionym poziomie w odniesieniu do roku 2009, a obroty wzrosły zaledwie o 0,5% do poziomu 46.65 mld USD.

Wyniki za rok 2010: - przychody ze sprzedaży: 49.65 mld USD - zysk brutto: 10.71 mld USD - przychody z działalności operacyjnej: 160 mln USD - zysk netto: 1.14 mld USD Wyniki za 4Q/2010: - przychody ze sprzedaży: 14.87 mld USD - zysk brutto: 2.36 mld USD - strata z działalności operacyjnej: 220 mln USD - strata netto: 230 mln USD Dział Home Entertaiment odnotował w 2010 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 19.66 mld USD, co stanowi wzrost o około 12% w porównaniu z rokiem 2009. Zysk operacyjny wyniósł 190 mln USD. Podobny wzrost przychodów, na poziomie 12% uzyskano w dziale Home Appliance, którego obroty wyniosły 9.5 mld USD. Zysk operacyjny wyniósł 480 mln USD. Dział Air Conditioning poprawił wyniki także o 12% i osiągnął przychody równe 4.29 mld USD, przy zysku operacyjnym 50 mln USD. W niewielkim jedynie stopniu koncern poprawił sprzedaż w dziale Business Solutions, którego przychody wyniosły 4.30 mld USD (+4%), a zysk operacyjny 50 mln USD. Największy spadek przychodów, o 24%, odnotowano w dziale Mobile Communications, osiągając poziom 12.32 mld USD. Strata operacyjna ukształtował się na poziomie 630 mln USD. --- Wszystkie dane finansowe zostały przytoczone po przeliczeniu kursu wona południowokoreańskiego w stosunku do polskiego złotego z dnia 2 marca 2011 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1