reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Relpol Przemysł elektroniczny | 02 marca 2011

Relpol odbija się od dna, choć wyniki są nadal niezadowalające

Narastająco w ciągu roku przychody ze sprzedaży Relpol wyniosły 88 mln zł i były o 35 % wyższe niż osiągnięte w roku 2009. Na wyniki spółki zdecydowanie negatywny wpływ miało jednak zamknięcie i wyrejestrowanie spółek zależnych na Węgrzech (Relpol Hungary) i w Polsce (Relpol Holding), sprzedaż udziałów w bułgarskim Relpol BG oraz rozpoczęcie procesu likwidacyjnego Relpol GmbH w Niemczech.

Wyniki finansowe w roku 2010: - przychody ze sprzedaży netto: 88.179 tys. zł (2009: 65.204 tys. zł) - strata operacyjna: -6.522 tys. zł (2009: -3.338 tys. zł) - strata netto: -7.844 tys. zł (2009: -11.185 tys. zł) - strata na akcję: -0,82 zł (2009: -1,16 zł) - przepływy pieniężne netto: -1.537 tys. zł (2009: -9.192 tys. zł) Wyniki finansowe w 4Q/2010: - przychody ze sprzedaży netto: 25.112 tys. zł (2009: 17.340 tys. zł) - strata operacyjna: -3.114 tys. zł (2009: -269 tys. zł) - strata netto: -3.274 tys. zł (2009: -2.300 tys. zł) W 2010 r. miały miejsce następujące wydarzenia, które miały bezpośredni wpływ na pogorszenie wyników spółki: - podjęcie decyzji i sprzedaż udziałów Relpol BG, Bułgaria, - zamknięcie i wyrejestrowanie Relpol Hungary, Węgry, - zamknięcie i wyrejestrowanie Relpol Holding, Polska, - rozpoczęcie procesu likwidacyjnego Relpol GmbH, Niemcy.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1