reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zelmer Przemysł elektroniczny | 01 marca 2011

PROfit 2013: nowa strategia Zelmera na lata 2011-2013

Wczoraj wieczorem zarząd Zelmera przedstawił główne założenia do nowej strategii działania Grupy Zelmer w latach 2011 – 2013 o nazwie "PROfit 2013”, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie marży realizowany poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz wzrost efektywności operacyjnej.

Spółka zamierza osiągnąć powyższe założenia poprzez realizację inicjatyw strategicznych w czterech głównych obszarach : 1.Rozwój sprzedaży na strategicznych rynkach Europy Środkowo – Wschodniej (Polska, Rosja, Ukraina); 2.Rozwój produkcji odkurzaczy oraz sprzętu kuchennego; 3.Wzrost efektywności operacyjnej: budowa nowej fabryki zlokalizowanej w SSE, amortyzacja znaku towarowego oraz połączenie działalności na rynkach Słowacji i Czech; 4.Rozwój organizacji poprzez stworzenie organizacji o zasięgu międzynarodowym. W ramach założenia strategicznego dotyczącego rozwoju rynków, Emitent będzie koncentrował się w latach 2011 – 2013 na największych rynkach Europy Środkowo – Wschodniej tj. Polsce, Rosji i Ukrainie. Grupa Zelmer dążyć będzie osiągnięcia wzrostu sprzedaży na tych rynkach do 2013 roku: sprzedaż na rynku polskim ponad 20%, na rynku rosyjskim ponad 70%, na rynku ukraińskim 35%. Strategia PROfit 2013 zakłada, iż głównymi motorami wzrostu sprzedaży i udziałów będą kluczowe kategorie, a więc odkurzacze oraz sprzęt kuchenny. Emitent zamierza skoncentrować prace rozwojowe oraz nakłady inwestycyjne na tych kategoriach. W całym okresie strategii planuje się, iż nakłady inwestycyjne na nowe wdrożenia osiągną poziom ok. 70 mln PLN i będą stanowić w 2011 roku 2,2% przychodów, a w latach kolejnych: 3,0% i 3,9% przychodów Grupy Zelmer. Mając na uwadze powyższe cele strategiczne, spółka zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Zelmer w 2011 r. o 12%, w 2012 r. o 23%, a w 2013 r. o 33% w stosunku do 2010 r. Grupa Zelmer będzie również dążyła do uzyskania wzrostu poziomu EBITDA w 2011 r. o 16%, w 2012 o 32%, a w 2013 o 49% w stosunku do 2010 r. Źródło: Zelmer
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1