reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło; Cicor Przemysł elektroniczny | 08 grudnia 2008

EBFRIP apeluje o konsekwentne podejście do oceny ryzyka chemikaliów w dyrektywie RoHS

Komisja Europejska wystosowała propozycję zmian w dyrektywie Unii Europejskiej Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS). Co ważne, propozycja komisji nie dodaje żadnych nowych chemikaliów do listy związków poddanych restrykcjom.

Propozycja, która ma wejść w życie z końcem 2011 roku, dostosowuje ocenę substancji według dyrektywy RoHS do polityki Unii Europejskiej względem chemikaliów, zawartej w dyrektywie REACH. Jednakże, propozycja Komisji posiada braki pod względem wartości naukowych oraz spójności legislacyjnej. W szczególności, propozycja jest sprzeczna z polityką chemiczną Unii Europejskiej, poprzez nałożenie restrykcji dotyczących reduktora Deca-BDE. Ocena przeprowadzona wcześniej przez Unię Europejską pokazała, iż nie ma podstaw do nakładania procedur restrykcyjnych na ten związek. Co więcej, Komisja zignorowała postulaty przemysłu, aby ustanowić prosty proces ewaluacji substancji używanych w produktach elektronicznych i elektrycznych. Komisja przegapiła możliwość takiej zmiany procedur oceny, aby były one oparte na podstawach naukowych i nie stwarzały potencjalnego niebezpieczeństwa dyskryminacji produktów na bazie zasad handlu. EBFRIP będzie monitorowało działania Parlamentu Europejskiego oraz Rady, aby rozważyły tę niekonsekwencję regulacji podczas rozpatrywania propozycji Komisji w latach 2009-2010. Historia - Reduktor Deca-BDE już wcześniej został wykluczony spod dyrektywy RoHS w roku 2005, co miało miejsce na bazie wniosków wynikających z procedury Oceny Ryzyka. Niestety, w marcu 2008 Trybunał Europejski anulował wyłączenie spod dyrektywy RoHS reduktora, orzekając, iż przeprowadzona przez Komisję procedura była niezgodna z przepisami. - Po 10-letniej procedurze Oceny Ryzyka, zawierającej wnioski wynikłe z przeszło tysiąca przeprowadzonych badań, nie nałożono żadnych restrykcji na sprzedaż i zastosowanie reduktora Deca-BDE w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Wnioski wynikłe z procedury Oceny Ryzyka zostały udostępnione w Biuletynie Unii Europejskiej w maju 2008.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1