reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 grudnia 2008

Wyniki Molex Premise Networks (Polska) za rok 2007

Molex Premie Networks z Rokitek (pomorskie) w roku 2007 pokazało ponad 40-procentowy wzrost sprzedaży i niemal czterokrotny wzrost zysku EBIT.

Molex Premise Networks jest częścią koncernu Molex, drugiego pod względem wielkości sprzedaży producenta konektorów i okablowania na świecie. Firma jest producentem systemów okablowania strukturalnego, przeznaczonych do celów transmisji danych. W Polsce posiada zakład produkcyjny w Rokitkach koło Tczewa, na terenie Pomorskiej SSE, gdzie zatrudnienie znajduje około 95 osób. Przytaczane dane finansowe obejmują okres sprawozdawczy od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2007. W roku 2007 firma osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 96.4 mln zł, co stanowi ponad 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego okresu obrachunkowego, w którym sprzedaż ukształtowała się na poziomie 68.5 mln zł. Intensywny wzrost sprzedaży Molex PN zawdzięcza przede wszystkim rozwojowi sprzedaży eksportowej, która wyniosła w 2007 roku 75.4 mln zł w porównaniu do 46.0 mln zł w poprzednim okresie. Sprzedaż w kraju obniżyła się z 22.4 mln zł w 2006 do 21.0 mln zł w ostatnim roku sprawozdawczym. Molex PN odnotował bardzo silny wzrost wyników finansowych na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Zysk EBIT wyniósł w 2007 roku 7.907 tys zł, podczas gdy rok wcześniej było to jedynie 1.990 tys zł. Wynik brutto był równy 7.736 tys zł (2.036 tys zł) a wynik netto 7.974 tys zł (2.122 tys zł). W efekcie kapitał własny spółki wzrósł z poziomu 33.6 mln zł do 41.6 mln zł na koniec czerwca 2007. W sprawozdaniu zarządu spółki można przeczytać, iż znaczny wzrost sprzedaży był między innymi wynikiem przejęcia części klientów z regionu EMEA, obsługiwanych wcześniej przez angielskie zakłady koncernu.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1