reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 grudnia 2010

Wzrost obrotów Humax w Bełchatowie

Dopiero w ostatnim czasie poznaliśmy sprawozdania finansowe za rok 2009 firmy Humax Poland Sp. z o.o., koreańskiego producenta elektroniki konsumenckiej. Rok 2009 przyniósł firmie 41-procentowy wzrost obrotów.

• Obroty Humax Poland w roku 2009 wzrosły o 41%, z poziomu 667 mln zł do 944 mln zł. • Zysk operacyjny firmy wyniósł w 2009 roku 64 mln zł, wobec straty operacyjnej w wysokości -8.6 mln zł w roku 2008 • Największy postęp firma odnotowała jednak w zakresie wyniku brutto, który w roku 2009 ukształtował się na poziomie 71 mln zł. W roku 2008, w efekcie bardzo wysokich kosztów finansowych (53 mln zł), wynik brutto Humax był ujemny: -62 mln zł. • Kapitały własne firmy ukształtowały się na koniec roku 2009 na poziomie -46 mln zł, natomiast zobowiązania na poziomie 434 mln zł. Ujemna wartość kapitałów własnych to efekt wysokich strat, ponoszonych w latach 2006-2008. • Krótkoterminowe zobowiązania (432 mln zł) przekraczają płynne aktywa obrotowe firmy (358 mln zł). W efekcie, na koniec roku 2009, płynność bieżąca znajduje się poniżej wartości 1 i wynosi 0.83.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1