reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 grudnia 2010

Pronox obejmuje akcje Centrozapu

Pronox Technology będący w upadłości układowej, poinformował wczoraj o zawarciu z Centrozap umowy objęcia 6.496.640 akcji zwykłych na okaziciela serii L za cenę 6.496.640,00 zł.

Akcje będące przedmiotem umowy stanowią 1,9 % kapitału zakładowego Centrozapu i uprawniają do 1,9 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Dotychczas Pronox nie posiadał żadnych akcji Centrozapu. Źródłem finansowania nabycia aktywów jest pozyskanie środków ze sprzedaży akcji Agito, czytamy w komunikacie spółki. Centrozap posiada 65.115.680 sztuk akcji Pronoksu, stanowiących 63,28 % kapitału zakładowego spółki, stanowiących 61,75 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2