reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 17 grudnia 2010

633 tys. euro wsparcia dla osób zwolnionych z SEWS i Leoni

14 grudnia 2010 r. Parlament Europejski zaakceptował wysłany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Dotyczy on wsparcia dla 590 pracowników zwolnionych z Leoni i SEWS.

Wniosek dotyczył uruchomienia 633 tys. euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) na rzecz Polski. Odnosi się on do zwolnień 1104 pracowników (z których 590 ma zostać objętych pomocą) z 2 przedsiębiorstw SEWS Polska Sp. z o.o. i Leoni Autokabel Polska Sp. z o.o. prowadzących działalność w branży motoryzacyjnej w Wielkopolsce. Był to pierwszy polski wniosek dotyczący uruchomienia EFG, który został złożony w Komisji Europejskiej 5 lutego 2010 r. Firma SEWS Polska część swojej produkcji ze zlikwidowanego zakładu w Rawiczu przeniosła do Zakładu Produkcyjnego w Lesznie oraz do Rumunii, zwalniając 474 osoby. Z kolei firma Leoni Autokabel Polska przeniosła działalność gospodarczą na Ukrainę, dokonując w tym samym okresie zmniejszenia zatrudnienia o 630 osób. Spośród zwolnionych pracowników, wsparciem przewidzianym we wniosku zostanie objętych łącznie 590 osób (445 kobiet i 145 mężczyzn). Będą to osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy w Lesznie, Ostrzeszowie i Rawiczu. Zindywidualizowany pakiet wsparcia jest realizowany na rzecz zwolnionych pracowników od 11 maja 2009 r. Składa się on z następujących usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia: pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy); poradnictwo zawodowe; indywidualnie dobrane szkolenia i przekwalifikowanie; promocję przedsiębiorczości i wspieranie samozatrudnienia; dodatki szkoleniowe; wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; staże. Pakiet wsparcia będzie oferowany zwolnionym pracownikom co najmniej do końca 2011 r. Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2