reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 grudnia 2010

Grupa Sygnity i Apator partnerami Konsorcjum "Smart Power Grids"

Winuel, spółka wchodząca w skład Grupy Sygnity oraz Apator S.A. zostali partnerami Konsorcjum Smart Power Grids - Polska, którego celem jest rozwój innowacyjnych technologii dotyczących inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz narzędzi aplikacyjnych, technologicznych, pomiarowych, komunikacyjnych i decyzyjnych.

Liderem Konsorcjum Smart Power Grids - Polska jest Politechnika Wrocławska. Poza spółką Winuel, partnerami konsorcjum zostały również: Apator S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Instytut Problemów Jądrowych oraz Politechnika Opolska. Członkowie Konsorcjum wraz z partnerami opracują koncepcję rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych, przesyłowych i dystrybucyjnych w Polsce oraz narzędzi wykorzystywanych do ich optymalizacji. Będą również prowadzić prace badawcze i rozwojowe umożliwiające realizowanie idei inteligentnych sieci w praktyce i określą ogólne zasady eksploatacji tych sieci. Zadaniem Konsorcjum będzie również prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej oraz komercjalizacja wypracowanych wyników badań i rozwiązań technologicznych. Koncepcja inteligentnych sieci (tzw. smart grid) powstała w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia w zakresie deficytu pierwotnych zasobów energii oraz zbyt niskiej efektywności jej wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania. Wykorzystanie technologii IT w sieciach energetycznych umożliwia optymalizację kosztów wytworzenia i dystrybucji energii elektrycznej, zwiększenie efektywności obsługi odbiorców i konsumentów oraz umożliwia zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, także odnawialnej. Źródło: Sygnity
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2