reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku Przemysł elektroniczny | 10 grudnia 2010

Do końca 2012 r. powstanie Białostocki Park Naukowo – Technologiczny

Do końca 2012 r. w Białymstoku powstanie Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Cała inwestycja pochłonie ok. 144,5 mln zł, z czego 88% (ok. 127 mln zł) pochodzić będzie z unijnego programu "Rozwój Polski Wschodniej" i budżetu państwa.

Inwestycja obejmuje kompleksowe uzbrojenie i udostępnienie terenów pod zabudowę przemysłową, produkcyjną i usługową oraz wybudowanie Inkubatora Technologicznego i Centrum Technologicznego. Budynek Inkubatora Technologicznego i Administracji będzie będzie pełnił funkcje logistyczne związane z administrowaniem i rozwojem BPNT oraz wspieraniem powstawania i rozwoju firm wysokich technologii. Budynek Centrum Technologicznego będzie służył realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności usługowej i produkcyjnej w zakresie wysokich technologii oraz tworzeniem programów badawczo-naukowych. W części technologiczno-usługowej Centrum będzie znajdować się będzie hala technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne oraz powierzchnia typu „open space” przeznaczona na pomieszczenia biurowe do wynajęcia Wartość projektu wynosi 175.655.796,19 zł., a koszty kwalifikowane: 144.500.121,93 złotych. Dofinansowanie z programu 'Rozwój Polski Wschodniej' to 120.036.973 złotych oraz 7.060.998,00 zł. z budżetu państwa.
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-2