reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: WB Electronics Przemysł elektroniczny | 08 grudnia 2010

WB Electronics wykupi od Radmor akcje za 51 mln zł

Szacuje się, że w wyniku dokapitalizowania i realizacji wspólnych działań WB Electronics i Radmor, przychody Radmor podwoją się, a marża netto wzrośnie ponad dwukrotnie do 2016 r.

6 grudnia 2010 r. członkowie zarządów Agencji Rozwoju Przemysłu, WB Electronics S.A. oraz RADMOR S.A., podpisali umowę inwestycyjną, w ramach której WB Electronics obejmie 46,14% kapitału zakładowego Radmor. Umowa zakłada podniesienie kapitału zakładowego Radmor poprzez emisję akcji serii B skierowaną do WB Electronics, za które to akcje WB Electronics wniesie do Radmor środki pieniężne w wysokości ok. 51 mln zł. Wzmocnienie kapitałowe nastąpi dzięki wniesionej przez WB Electronics gotówce do Radmor za zakup nowych akcji. Pozwoli to firmie sfinansować zaplanowany do roku 2016 program inwestycyjny o wartości ponad 120 mln zł, który przewiduje opracowanie i uruchomienie produkcji kompletnych systemów wyposażenia pojazdów wojskowych w cyfrową elektronikę (platform radiokomunikacyjnych w technologii SDR, pokładowych komputerów dla dowódców. systemów łączności z platformami bezzałogowymi, systemu zapewniającego bezpieczeństwo na obszarach zurbanizowanych „Safe City”), a także budowę centrum rozwoju nowych technologii. Wejście WB Electronics do Radmor. zapewni nie tylko wzmocnienie kapitałowe, ale także wykorzystanie potencjału produkcyjnego, współpracę badawczo-rozwojową oraz synergię marketingową obu firm: * WB Electronics wykorzysta potencjał produkcyjny Radmor przez ulokowanie w niej produkcji większości swoich produktów, co powinno zwiększyć przychody Radmor o ponad 25 mln zł rocznie. * Współpraca badawczo-rozwojowa pomiędzy spółkami oparta będzie na wniesieniu przez WB Electronics kapitału, wiedzy i strategii rozwoju do Radmor, co przyspieszy wprowadzenie na polski rynek nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie systemów klasy C4ISR. Oferta produktowa oraz doświadczenie w zakresie integracji systemowej WB Electronics wykorzystane zostaną głównie na potrzeby realizacji programów wojskowych w Polsce i zagranicą, w tym powstanie nowych radiostacji SDR, platform bezzałogowych i programu Tytan. * Synergia marketingowa zakłada opracowanie spójnej oferty w oparciu o komplementarne produkty obu spółek oraz wzajemne uzupełnienie się na międzynarodowych rynkach zbytu. Wykorzystanie pozycji rynkowej partnerów w różnych częściach świata powinno prowadzić do wzrostu eksportu. Źródło: ARP
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2