reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 listopada 2008

Słabną perspektywy europejskiego rynku konektorów

Prognozy europejskiego rynku konektorów zostały ostro przycięte na początku 4Q bieżącego roku, czego przyczyną jest panująca recesja. Wcześniejsze, pozytywne prognozy na 4Q zostały zredukowane, a w roku 2009 spodziewane jest zmniejszenie się wielkości rynku.

Wciąż nie jest jasne, jak głęboki będzie spadek wielkości rynku. Z pewnością rynek konektorów skorzysta na tym, iż jego wielkość jest powiązana z całym szeregiem różnych sektorów produkcji, lecz spadek zaufania klientów oraz gwałtownie obniżająca się produkcja sektora motoryzacyjnego spowodują, iż popyt w pierwszych dwóch kwartałach 2009 będzie spadał. Według najnowszych danych, popyt pozostanie na niskim poziomie również w dwóch ostatnich kwartałach roku. W roku 2010 spodziewane jest ożywienie rynku, które spowoduje, iż w 2012 rynek osiągnie wielkość 7.4 mld euro wobec 6.6 mld euro obecnie (prognozę przygotowała firma Reed Electronics Research). W całych okresie 2007-2012 prognozowany jest stopniowy wzrost udziału regionu Centralnej i Wschodniej Europy w rynku europejskim. W omawianym okresie nasz region ma rozwijać się w średnim tempie 6.4% rocznie (z poziomu 1.069 mln euro do 1.447 mln euro), podczas gdy w przypadku Europy Zachodniej średni wzrost spodziewany jest jedynie na poziomie 1.4% rocznie.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1