reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 listopada 2010

Novitus przejął znaczny pakiet akcji Elzabu

NOVITUS SA nabył 8.211.958 sztuk akcji zwykłych ELZAB SA z siedzibą w Zabrzu reprezentujących 50,89% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 46,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

12 października 2010 r. ogłoszono i przeprowadzono wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Elzabu. 19 listopada Novitus nabył 8.211.958 sztuk akcji zwykłych, po cenie 3,40 zł za akcję, co daje łączną wartość transakcji 27.920.657,20 zł. Rozliczenie transakcji nabycia akcji nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zawarcia. Po rozliczeniu transakcji Novitus będzie posiadał łącznie 10.262.478 akcji Elzabu (w tym 9.906.408 akcji zwykłych na okaziciela i 356.070 akcji imiennych uprzywilejowanych) reprezentujących 63,6% kapitału zakładowego i 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Elzabu
reklama
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-1