reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 16 listopada 2010

Fatalne wyniki sprzedaży Zakładu Elektroniki Górniczej

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZEG za trzy kwartały 2010 r. wyniosły 17.105 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są niższe o…61%!

W strukturze sprzedaży osiągniętej za trzy kwartały 2010 roku, 99,3% przychodów stanowią przychody ze sprzedaży produktów, a tylko 0,7% to przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów. Spółka odnotowała spadek sprzedaży w stosunku do trzech kwartałów 2009 roku w segmencie produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych o 2.152 tys. zł. Znaczący wpływ, na poziom sprzedaży Spółki w okresie trzech kwartałów br., miał zmniejszony popyt ze strony sektora wydobywczego oraz spadek zamówień na wyroby z branży energetycznej. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę ZEG za trzy kwartały br., które wyniosły 17.105 tys. zł., nie pozwoliły na pokrycie kosztów działalności w tym okresie. Grupa ZEG poniosła stratę na działalności operacyjnej w kwocie 370 tys. zł. Na dzień 30.09.2010 r. Grupa ZEG odnotowała stratę netto w kwocie 506 tys. zł.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1