reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: Sonel Przemysł elektroniczny | 10 listopada 2010

Sonel: wzrost sprzedaży o 39% w 3Q/2010

W III kwartale 2010 roku podobnie jak i w całym 2010 roku Sonel realizował sprzedaż na poziomie wyższym od roku ubiegłego. Najmocniej wzrosła sprzedaż w zakresie usługowego montażu elementów elektronicznych (o 66%).

Łącznie wolumen sprzedaży wyniósł 30 % więcej niż w roku ubiegłym, a sprzedaż w III kwartale wzrosła o 39% w stosunku do analogicznego kwartału w roku 2009. Sprzedaż wzrosła zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. Wysoki poziom sprzedaży spowodował znaczącą poprawę wyników finansowych. Wzrost wartości zysku netto nie jest jednak optymalny, ponieważ proces ten jest spowolniony przez dokonane regulacje wynagrodzeń w spółce oraz zmianę stanu zatrudnienia ze 189 osób w roku 2009 do 207 osób na koniec III kwartału 2010 r. Wyniki finansowe styczeń-wrzesień 2010: - przychody ze sprzedaży: 24.761 tys. zł (19.234 tys. zł) - zysk netto: 3.305 tys. zł (1.792 tys. zł) - przepływy pieniężne netto ogółem: - 3.854 tys. zł (-464 tys. zł) Wyniki finansowe III kwartał 2010: - przychody ze sprzedaży: 8.943 tys. zł (6.325 tys. zł) - zysk netto: 1.036 tys. zł (824 tys. zł) Stan na dzień 30 września 2010: - aktywa: 64.332 tys. zł - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 5.814 tys. zł - kapitał własny: 58.518 tys. zł - liczba akcji (szt.): 13.850.000 - zysk na akcję: 0,24 zł Trwają intensywne prace nad rozwojem oferty produktowej Sonela. Prace odbywają się głownie w zakresie produktów opracowanych w ramach projektu „Innowacyjna Gospodarka”. W IV kwartale 2010 roku spółka powinna otrzymać pierwsze kwoty wsparcia unijnego wynikającego z umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest udzielenie dofinansowania na realizację Projektu "Opracowanie i wdrożenie nowej gamy produktów do pomiarów elektrycznych i środowiskowych (33.20.45 – 30.19)".
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1