reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: APLISENS Przemysł elektroniczny | 08 listopada 2010

APLISENS: wzrost sprzedaży o 23% w 3Q/2010

III kwartał 2010 r. okazał się dla segmentu rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, na którym operuje APLISENS, rekordowym kwartałem pod względem zamówień i wartości sprzedaży.

W III kwartale 2010 roku Grupa Kapitałowa APLISENS odnotowała dynamiczny 23% wzrost sprzedaży w porównaniu z poprzednim. Wzrost sprzedaży wystąpił na wszystkich głównych rynkach geograficznych oraz segmentach produktowych, jednak szczególnie dotyczy rynków WNP (+150%) i Unii Europejskiej i pozostałych (+30%). Przyrost na rynku krajowym wyniósł 11%. Udział aparatury pomiarowej w sprzedaży ogółem wyniósł 87%, a udział osprzętu pomocniczego do aparatury pomiarowej 13%. Zysk netto wypracowany w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. wyniósł 7 020 tys. zł, co stanowi wzrost o 1 864 tys. zł, czyli o 36% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Przychody ze sprzedaży w badanym okresie 9 miesięcy 44 659 tys. zł, z czego 18 766 tys. zł odnotowano w kwartale III, przy rentowności na poziomie 19%. Kliknij, żeby powiększyć obrazek Suma bilansowa na koniec września 2010 r. wyniosła 85 613 tys. zł i wzrosła w porównaniu z końcem grudnia 2009 roku o 15%. Jest to związane w głównej mierze ze wzrostem poziomu należności (+7,3 mln zł) osiągniętemu dzięki rekordowej sprzedaży oraz przyrostowi stanu środków pieniężnych (+ 2,6 mln zł) wypracowanych dzięki osiąganym zyskom. Źródło: APLISENS
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2