reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 08 listopada 2010

Novitus nie podniesie ceny w wezwaniu na Elzab

Novitus, po publikacji przez zarząd Elzabu szacunków wyników finansowych na lata 2010-13, podtrzymuje swoje stanowisko, że nie podniesie ceny w wezwaniu i zapewnia, że nie zmieni zdania.

- Stanowisko zarządu Novitusa w pełni popierane przez radę nadzorczą jest jednoznaczne. Na pewno nie podniesiemy ceny w wezwaniu na Elzab i nie jest to żaden blef z naszej strony, mogę to zdecydowanie i z konsekwencją powiedzieć - poinformował PAP Jacek Papaj, przewodniczący rady nadzorczej Novitusa. Novitus 12 października wezwał do sprzedaży 8.211.958 akcji Elzabu, dających 50,89% w kapitale i 46,38% głosów na WZA, po 3,4 zł za akcję. W wyniku wezwaniu chce osiągnąć 66% głosów na WZA Elzabu i 63,6% udział w kapitale. Będzie jednak usatysfakcjonowany uzyskaniem w wyniku wezwania ponad 20% w kapitale Elzabu. Według doniesień prasowych jeden z największych akcjonariuszy Elzabu - Exorigo nie odpowie na wezwanie, gdyż uważa, że Novitus zaproponował za niską cenę. - Naszym zdaniem strategia pójścia w zaparte przez Exorigo i domaganie się zwiększenia ceny jest samobójcza, bo wszyscy poza nami na tym mogą stracić: spółka nie będzie miała dostępu do nowych produktów i know-how, obecny akcjonariusz w niej pozostanie, a my będziemy ze środka firmy przyglądać się co się w niej dzieje – tłumaczy PAP Papaj. W środę wieczorem zarząd Elzabu poinformował, że szacuje w 2010 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 60-65 mln zł, przy rentowności netto 6-7%, natomiast w latach 2011-2013 przychody wzrosnąć mają do 80-85 mln zł, a rentowność do 9-11%. - Elzab mówi o dobrych perspektywach na 2011 r., ale nie widzimy żadnych argumentów, które by za tym przemawiały. Należy też zwrócić uwagę, że Elzab nie przedstawił prognoz finansowych tylko szacunki wyników, w której brakuje podstawowych informacji do wyceny, czyli m.in. zysku operacyjnego, wartości niezbędnych inwestycji, planu przepływów pieniężnych itp. Ponieważ są to szacunki, a nie prognozy, nie zostały też zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Moim zdaniem, szacunki przedstawione przez zarząd Elzabu to marketingowy zabieg mający na celu zniechęcenie akcjonariuszy do odpowiedzi na wezwanie - komentuje to przewodniczący rady nadzorczej Novitusa. Źródło: PAP
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2