reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: WZU Grudziądz Przemysł elektroniczny | 25 listopada 2008

Strategia konsolidacji sektora elektroniki wojskowej czeka za zatwierdzenie

Evertiq uważnie śledzi plany Bumar SA stworzenia Dywizji Elektronicznej, w skład której poza Radwar SA miałoby wejść pięć kolejnych podmiotów. Na dzień dzisiejszy, odpowiednie resorty nie zatwierdziły jednak zaproponowanej przez Bumar strategii.

Według przedstawionej w tym roku strategii Grupy Bumar do roku 2012, holding zbrojeniowy ma utworzyć sześć dywizji, w tym dywizję Bumar Elektronika. Ośrodkiem konsolidacji stałby się zapewne wchodzący w skład grupy Radwar, do którego dołączyłyby PIT, WZE Zielonka, WZU nr. 2 Grudziądz, WZŁ nr. 1 Zegrze, WZŁ nr. 2 Czernica, a także część Laminy SA, produkująca lampy mikrofalowe. Według wyjaśnień udzielonych evertiq przez rzecznik Grupy Bumar, Kamilę Walczak, zaproponowana przez Zarząd strategia czeka na zatwierdzenie: ‘Wymieniona w Strategii Grupy Bumar 2008-2012 Dywizja Bumar-Elektronika, będzie jedną z sześciu dywizji, które mają zostać utworzone w najbliższych latach […] Dywizja Bumar-Elektronika będzie konsolidowała firmy polskiego przemysłu obronnego produkujące sprzęt, którego najważniejszym/istotnym elementem są systemy elektroniczne. Trzeba zaznaczyć, że wymieniony dokument nie został jeszcze zatwierdzony przez odpowiednie resorty, czyli nie obowiązuje […].’ Firmy, mające dołączyć do Dywizji, zostały ostatnio skomercjalizowane, co jest pierwszym krokiem do dalszych przekształceń: • Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA w Zielonce wpisano do KRS 31.12.2007 i wyposażono w kapitał zakładowy o wartości 7 mln zł • Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA w Zegrzu wpisano do KRS 31.12.2007 i wyposażono w kapitał zakładowy o wartości 40 mln zł • Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 SA w Czernicy wpisano do KRS 20.03.2008 i wyposażono w kapitał zakładowy o wartości 30 mln zł • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA w Grudziądzu wpisano do KRS 30.06.2008 i wyposażono w kapitał zakładowy o wartości 45 mln zł Na dzień dzisiejszy, jedynym właścicielem wszystkich spółek jest Skarb Państwa, którego reprezentuje Minister Skarbu Państwa.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2