reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 05 listopada 2010

Prognozy finansowe ELZABU na lata 2010-2013

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu przekazał do publicznej informacji szacunkowe wyniki finansowe Grupy ELZAB w latach 2010 - 2013.

Prognozowane wyniki na rok 2010: - przychody ze sprzedaży: 60 – 65 mln zł - rentowność netto: 6 – 7 % Prognozowane wyniki na lata 2011-2013: - trwałe zwiększenie przychodów ze sprzedaży do 80 – 85 mln zł, - zwiększenie rentowności netto do 9% – 11%. Szacunki wyników finansowych zostały dokonane w zakresie sprzedaży w oparciu o wykorzystanie potencjału rynkowego w 2011 r. wynikającego ze wzrostu rynku urządzeń fiskalnych, naturalnego cyklu wymiany urządzeń, rynku odtworzeniowego, trendu do automatyzacji, zwiększenia eksportu oraz rozszerzenia współpracy w zakresie sprzedaży produktów i usług z klientami spółek grupy EXORIGO. W zakresie rentowności netto prognoz dokonano w oparciu o rozszerzenie i unowocześnienie oferty produktów i usług, zwiększenie efektywności działalności (głównie poprzez planowany 30% wzrost sprzedaży przy jednoczesnym jednoprocentowym wzroście kosztów stałych), zwiększenie wykorzystania majątku trwałego, zmniejszenie kosztów zmiennych poprzez wydłużenie serii produkcyjnych, inwestycje modernizacyjne i zmiany organizacyjne, pełne wdrożenie SAP w Q4’2010, CRM w 2011 oraz przyspieszenie procesów R&D.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1