reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2010

ACTION: 8 mln zysku w I półroczu

Pierwsze półrocze roku sprawozdawczego 2010, mimo utrzymującej się stagnacji w branży, Grupa ACTION zakończyła zapowiadanym wcześniej zyskiem na poziomie 8,07 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 8,07 mln zł, przy 970,67 mln zł przychodów ze sprzedaży.W I półroczu 2010 skonsolidowany zysk netto Grupy ACTION S.A. wyniósł 8,07 mln zł przy 78 tys. zł wypracowanych w II kwartale. Na słabszy wynik wpłynęły głównie zewnętrzne czynniki takie jak obniżenie marż na rynku, wahania kursów walut, znaczny spadek kursu złotego na dzień bilansowy - skutkujący przewalutowaniem salda ACTION S.A. na kwotę minus 2,18 mln zł. Mimo niskiego popytu, a także silnej konkurencji na rynku dystrybutorów, przychody ACTION S.A. ze sprzedaży w I półroczu 2010 wyniosły 970 671 tys. zł. W analizowanym okresie Grupa Kapitałowa osiągnęła dobry wynik na poziomie zysku operacyjnego - 11 805 tys. zł. Również na zadowalającym poziomie ukształtowała się rentowności zysku netto - 0,83 %. ----- Grupa Kapitałowa ACTION skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Dominującą spółką w Grupie jest ACTION S.A. - jeden z największych dystrybutorów sprzętu IT i RTV/AGD. Źródło: ACTION
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1