reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Źródło: APLISENS Przemysł elektroniczny | 03 listopada 2010

Ekspansja APLISENS w Rosji

APLISENS S.A., giełdowa grupa działająca na rynku automatyki, poinformowała o podwyższeniu przez spółkę zależną OOO APLISENS z siedzibą w Moskwie kapitału zakładowego o kwotę 3 695 tys. zł. celem zakupu siedziby firmy w Moskwie.

Udział APLISENS S.A. w podwyższeniu kapitału wyniósł 3 325 tys. zł. Kapitał zakładowy spółki OOO APLISENS po podwyższeniu wynosi 3 696 tys. zł. 370 tys. zł podwyższenia zostało objęte przez Dyrektora Generalnego spółki. Po rejestracji podwyższenia APLISENS S.A. posiada 90% udziałów w OOO APLISENS (poprzednio: 100%), a Dyrektor Generalny OOO APLISENS: 10%. Celem zrealizowanego podwyższenia jest zakup siedziby firmy w Moskwie przez OOO APLISENS (obecnie spółka użytkuje ten obiekt) i uruchomienie w niej obok istniejących już biur centrum dystrybucyjno - logistyczno - magazynowego obsługującego Federację Rosyjską. Skutkiem tych działań będzie wzmocnienie pozycji APLISENS na rynku rosyjskim docelowo poprzez wykonywanie obsługi serwisowej klientów rosyjskich bezpośrednio przez spółkę rosyjską oraz skrócenie terminów dostaw produktów APLISENS do odbiorców końcowych i tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej na perspektywicznym rynku rosyjskim, na którym spółka odnotowała w I półroczu 2010 r. najwyższe wzrosty sprzedaży. Źródło: APLISENS
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1