reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2010

Nowe działania Amiki Wronki

Amica Wronki S.A. przejęła zarząd nad spółką Ares Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. i wykupiła 100% udziałów w spółkach Tetafin i Basefin z Kostrzyna Wlkp.

Amica Wronki S.A. podpisała ze spółką Ares Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. umowę sprzedaży 99,97 % udziałów własnych w tej spółce, w celu ich umorzenia, za łączną cenę 56.049.565 zł. Ponadto Amica Wronki S.A. nabyła 100 % udziałów w spółkach pod firmą: Tetafin Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp. oraz Basefin Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., jednocześnie podnosząc kapitał zakładowy w tych spółkach z o.o. odpowiednio: do kwoty 13.750.000 zł oraz 42.300.000 zł. W następstwie spółka Tetafin nabyła od spółki Ares nieruchomości w postaci Centrum Logistycznego w Gorzowie Wlkp. oraz „Magazynów Zawarcie” w Gorzowie Wlkp. za łączną kwotę netto 13.750.000 zł + VAT. Spółka Basefin zaś nabyła od spółki Ares nieruchomość w postaci Centrum Handlowego „Panorama” w Gorzowie Wlkp. za kwotę 42.300.000 zł + VAT. Podjęte działania mają na celu uporządkowanie struktury w grupie kapitałowej Amica Wronki i optymalne zarządzanie aktywami (nieruchomościami) należącymi do spółki Ares sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Źródło: AMICA
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1