reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 27 października 2010

Obroty Flextronics Tczew 25.8% w dół

W roku fiskalnym, zakończonym 31 marca 2010, obroty Flextronics Tczew spadły o 25%, a firma odnotowała dotkliwą stratę finansową.

• Przychody ze sprzedaży w roku fiskalnym, zakończonym 31 marca 2010, obniżyły się do poziomu 1.602.5 mln zł, w porównaniu do 2.159.7 mln zł w poprzednim okresie obrachunkowym (-25.8%) • Koszty operacyjne wyniosły 1.651,5 mln zł, wobec 1.995,6 mln zł w roku ubiegłym. • Wartość wynagrodzeń ukształtowała się na poziomie 89,6 mln zł, wobec 103,9 mln zł. • W efekcie silnego spadku sprzedaży, strata ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie -48.4 mln zł wobec zysku 164,1 mln zł w roku ubiegłym. • Wynik finansowy został dodatkowo pogorszony przez wysokie koszty finansowe, które wyniosły 45.6 mln zł, w porównaniu do zaledwie 8.0 mln zł rok wcześniej. Niemal w całości (43.5 mln zł) było to zasługą ujemnych różnic kursowych. • Ostatni rok obrotowy Flextronics Tczew zakończył stratą netto w wysokości -86.7 mln zł wobec zysku netto 181.0 mln zł w poprzednim roku obrotowym. • Zysk osiągnięty w poprzednim roku obrotowym został wypłacony w formie dywidendy w roku 2010 w kwocie 181.0 mln zł • W roku 2010 znacznie zmniejszył się majątek obrotowy firmy. Zapasy spadły z 369.1 mln zł do 223.5 mln zł, natomiast należności z 586.0 mln zł do 315.9 mln zł. Dodatkowe środki, uwolnione z kapitału pracującego zostały spożytkowane na zmniejszenie zobowiązań, których stan zmniejszył się z 810.4 mln zł do 428.3 mln zł. • Wydatki inwestycyjne na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych wyniosły 19.2 mln zł wobec 16.7 mln zł rok wcześniej.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1