reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 października 2010

NOTE zakłada 50 mln SEK zysku

Sprzedaż NOTE w trzecim kwartale 2010 była na poziomie 271,9 mln euro i w ogólnym pojęciu wzrosła o 23%.

czerwiec-wrzesień Zasadnicza strata operacyjna, z wyłączeniem kosztów strukturalnych i innych kosztów stałych wyniosła -1,3 (-5,7) mln SEK, przy marży operacyjnej na poziomie -0,5% (-2,1%). NOTE odnotowało -4,1 (61,4) mln SEK całkowitej straty operacyjnej. Strata finansowa była na poziomie -6,6 (-62,7) mln SEK. Kwota ta obejmuje koszty jednorazowe w wysokości 2,8 (55,7) mln SEK. Po opodatkowaniu strata wyniosła -8,9 (-46,6) mln SEK, albo -0,31 (-2,96) SEK za akcję. Przepływy pieniężne były na poziomie -13,2 (14,2) mln SEK, przy -0,46 (0,90) SEK na akcję. styczeń-wrzesień Wyniki NOTE znacznie poprawiły się w drugim kwartale, przy wzroście zamówień o ponad 25%. Sprzedaż była na poziome 843,9 (908,6) mln SEK i wzrosła o 9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Zasadnicza strata operacyjna, z wyłączeniem kosztów strukturalnych i innych kosztów stałych za okres styczeń – wrzesień 2010 wyniosła -13,6 (-24,4) mln SEK. Całkowita strata operacyjna stanowiła -60,4 (-88.1) mln SEK, przy marży operacyjnej -7,2% (-9,7%). Strata finansowa była na poziomie -67,6 (-93.7) mln SEK. • NOTE podjęło decyzję o podjęciu działań w celu zwiększenia rentowności oraz wykorzystania mocy produkcyjnych. Firma zakłada osiągnięcie rocznego zysku na poziomie 50 mln SEK. Przeniesienie produkcji z Skänninge, w Szwecji, zostało zakończone zgodnie z planem latem tego roku. Przeniesienie produkcji z Taurogi, na Litwie oraz zakończenie działalności w Gdańsku są zaplanowane na koniec roku.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1