reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 22 października 2010

Centrozap wykupuje akcje Pronoksu

Mariusz Jabłoński, wiceprezes zarządu spółki Pronox Technology S.A., będącej w upadłości układowej, zawiadomił o zmianie stanu posiadania przez Centrozap S.A. akcji Pronoxu.

20 października 2010 r. Centrozap S.A. objął 6.044.980 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J po 0,10 zł za akcję, wyemitowanych przez Pronox Technology S.A. Ponadto Centrozap zawarł trzy umowy w wyniku których zwiększył swój stan posiadania akcji Pronoksu o kolejne 1.570.000 akcji. Średnia cena nabycia pakietu akcji wyniosła 0,84 zł za akcję. Centrozap S.A. posiadał dotychczas łącznie 25.984.200 sztuk akcji Pronoksu, co stanowiło 34,06% kapitału zakładowego Spółki i 32,95% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. Po nabyciu nowych akcji, Centrozap S.A. posiada obecnie łącznie 33.599.180 akcji Proksu, co stanowi 32,65% kapitału zakładowego Spółki i 31,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Źródło: Bankier
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2