reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Żródło: ELZAB Przemysł elektroniczny | 13 października 2010

NOVITUS zamierza dokupić akcje ELZABU

Zarząd NOVITUSA przekazał wczoraj do publicznej wiadomości informację o zamiarze nabycia akcji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA.

11 października 2010 r. Rada Nadzorcza NOVITUSA podjęła uchwałę akceptującą nabycie akcji ELZAB SA w drodze ogłoszenia wezwania i finansowanie nabycia tych akcji ze środków własnych Spółki w wysokości 5 mln zł oraz z kredytu bankowego w wysokości 25 mln zł. Wczoraj spółka za pośrednictwem biura maklerskiego DM IDM SA ogłosiła wezwanie do sprzedaży 8 211 958 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB SA z siedzibą w Zabrzu, które wraz z posiadanymi już przez NOVITUS SA akcjami ELZAB SA dają prawo do 66% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 63,60% udział w kapitale zakładowym. Spółka NOVITUS SA zamierza nabyć w wyniku wezwania 8 211 958 akcji reprezentujących 50,89% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 46,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB SA. Spółka zobowiązała się do zapłaty 3,40 zł za każdą akcję objętą wezwaniem. Zapisy w wezwaniu rozpoczną się w dniu 2 listopada 2010 roku i zakończą się w dniu 16 listopada 2010 roku. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDM SA. Źródło: BANKIER
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1