reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 października 2010

Foxconn ściśle według BHP

Foxconn zdecydowanie i kategorycznie zaprzecza doniesieniom z chińskich i międzynarodowych mediów, mówiących o wykorzystywaniu pracowników i niebezpiecznych warunkach pracy w jego zakładach.

Foxconn z pewnością nie jest doskonały, ale bierzemy odpowiedzialności za naszych pracowników i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia każdemu z naszych 937'000 pracowników w Chinach bezpieczeństwa i pozytywnego środowiska pracy oraz konkurencyjnych wynagrodzeń i świadczeń – czytamy w oświadczeniu zarządu Foxconnu. W odpowiedzi na raport Organizacji SACOM: Podwyżka płac: 1 października, zapowiedzieliśmy podwyższenie podstawowego wynagrodzenia dla pracowników w zakładach w Chinach. W przypadku Shenzhen, gdzie pracuje ponad 500.000, płaca minimalna została znacznie zwiększona do 2'000 RMB miesięcznie. Ponadto pracownicy otrzymali dodatkowe świadczenia, w tym bezpłatne lub dotowane mieszkanie i wyżywienie, opiekę medyczną, ubezpieczenie i fundusz powierniczy. Wbrew twierdzeniom mediów podwyżka wynagrodzenia nie wiąże się z redukcji lub eliminacją którychkolwiek ze świadczeń lub płatności. Nadgodziny: Prawo w Chinach dopuszcza przekroczenie ustawowej liczby 36 nadgodzin w miesiącu, za zgodą i na pisemny wniosek pracownika. Pilnujemy jednak, żeby nie przekraczano 60 godzin pracy tygodniowo, wliczając w to nadgodziny – wyjaśniają władze Foxconnu. Pracownicy otrzymują 150% wynagrodzenia podstawowego w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w dni powszednie, 200% wynagrodzenia podstawowego w przypadku pracy w nadgodzinach w weekendy i 300% wynagrodzenia podstawowego w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w święta państwowe. Wszystkie nadgodziny są dobrowolne i są rekompensowane zgodnie z prawem chińskiego rządu. Przeciętne miesięczne nadgodziny od czerwca do września były na poziomie 57,3 godzin w czerwcu, 58,5 godzin w lipcu, 59,7 godzin w sierpniu i 63,1 godzin we wrześniu. Źródło:: Foxconn
reklama
reklama
November 27 2020 15:37 V18.13.10-2