reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
ZMUE, Czujnik Położenia Kombajnu Przemysł elektroniczny | 05 października 2010

ZMUE: 902.862 zł dofinansowania UE do systemu MINOS-Ex

Przedstawiamy kolejną firmę, która znalazła się wśród 16 polskich elektronicznych firm, których projekty zostały dofinansowane przez UE. Tyski Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych dostał 902 862 zł dotacji na "Wprowadzenie do produkcji nowego systemu MINOS-Ex, służącego do monitorowania i kontroli pracy górniczych kombajnów chodnikowych".

System Monitorowania Głowicy Urabiającej Kombajnu Chodnikowego MINOS-Ex usprawnia w istotny sposób wykonanie poprawnego wyłomu w caliźnie pod żądaną obudowę. System informuje kombajnistę o zbliżaniu się organu urabiającego do granicy ustalonego wycięcia, jak również o odchyleniach od pionu, poziomu i osi wyrobiska. Dzięki systemowi MINOS-Ex - bez angażowania dodatkowych ludzi w strefach szczególnie niebezpiecznych - uzyskuje się precyzyjny i zgodny z normą obrys. Ex jest przeznaczony do stosowania w polach niemetanowych oraz metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Moduł Wyświetlacza MW-2 stanowi punkt wiążący dla pozostałych elementów systemu MINOS-2, bowiem pokazuje na ekranie w sposób graficzny i animowany działanie czujników. Jednak najważniejszym elementem systemu jest Czujnik Położenia Kombajnu CPK-2, gdyż niezależnie od pozycji w jakiej znajduje się kombajn, można wykonać idealny wyłom pod zadaną obudowę. ----------- Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych w Tychach zajmuje się produkcją przyrządów opartych na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz technologicznych. Specjalizuje się w produkcji i konstruowaniu urządzeń budowy specjalnej (iskrobezpiecznych) stosowanych m. in. w górnictwie, chemii, petrochemii, energetyce.
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2