reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2008

Prognoza rozwoju rynku EMS do roku 2012

Rok 2007 był rekordowym okresem w całej historii branży EMS. Wzrost ten był kontynuowany również w pierwszej połowie roku, w której sprzedaż sektora wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2007 o 16.6%.

Według prognoz opracowanych przez Electronic Trend Publications we współpracy z Lincoln International, w latach 2007-2012 rynek azjatycki ma wzrastać w średnim tempie 17.2% rocznie oraz osiągnąć poziom 71% światowego rynku EMS na koniec tego okresu. Dla porównania, rynek północnoamerykański ma wzrastać 4.9% rocznie, europejski 7.5%. Firma badawcza Lincoln International przewiduje, iż rynek EMS w pozostałych częściach świata będzie wzrastać w tempie 11.6% rocznie. Kluczowym regionem na rynku azjatyckim pozostaną Chiny, reprezentujące obecnie 60% produkcji na terenie Azji. Wraz z Tajwanem, oba te regiony stanowią 46% światowego rynku EMS. Do roku 2012 udział rynkowy Chin ma się nawet zwiększyć do 76% produkcji na rynku azjatyckim oraz 54% rynku światowego. Rząd Chin prawdopodobnie będzie kontynuował politykę znacznych zachęt inwestycyjnych, takich jak kredyt podatkowy, granty na nieruchomości czy niskie cła importowe. W podziale na poszczególne rynki końcowe, przewiduje się, iż komunikacja pozostanie rynkiem w najsilniejszy sposób stymulującym wzrost sektora EMS. Średni wzrost tego segmentu rynku EMS prognozowany jest na poziomie 15.9% do roku 2012. Również segment elektroniki użytkowej ma wzrastać w wysokim tempie równym 13.5%. Dwucyfrowy średni roczny wzrost będzie również charakteryzował segmenty komputerów oraz urządzeń medycznych – odpowiednio ma to być 13.4% oraz 12.0%. Analitycy Lincoln International prognozują, iż takie sektory jak motoryzacja, przemysł czy militaria w połączeniu z lotnictwem będą posiadały znacznie mniejszy potencjał wzrostu, na poziomie około 8% rocznie.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1