reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Sagitta Przemysł elektroniczny | 01 października 2010

Sagitta dofinansowana z RPO WP

Sagitta uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na wdrożenie nowego, innowacyjnego projektu.

W ramach RPO WP na lata 2007-2013. Sagitta Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie unijne na realizację projektu: “Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych i innowacyjnych Adresowalnych I Analogowo Adresowalnych Central Sygnalizacji Pożaru”. Spółka z Gdańska jest producentem Adresowalnych Central oraz Elementów Liniowych Systemów Wczesnego Wykrywania Pożaru. -------------------------- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego ma na celu poprawę konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa. Źródłami finansowania programu są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe, w łącznej kwocie 1 227 167 232 euro.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-2