reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 19 listopada 2008

Fabryka w Jabila Breście będzie funkcjonować najbliższe 24 miesiące

Zarząd zakładu oraz związki zawodowe podpisały umowę, na mocy której produkcja w zakładzie w Brest będzie utrzymana przez następne 2 lata.

Umowa została zaakceptowana przez 70% spośród 300-osobowej załogi. Niemniej jednak, Jabil pozostawił sobie możliwość natychmiastowego jej rozwiązania w przypadku, jeśli spadek zamówień zagroziłby stabilności finansowej firmy. Na przestrzeni 24 miesięcy Jabil nie może wszcząć procedury sprzedaży zakładu bez uprzedniej zgody 80% załogi. Jabil poinformował również, iż plan redukcji załogi o 70 do 100 osób wciąż jest aktualny i zostanie wprowadzony w ciągu 8 najbliższych miesięcy.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-1