reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 24 sierpnia 2010

Znakomite półrocze Aplisens S.A.

Przychody ze sprzedaży grupy Aplisens S.A., giełdowej grupy działającej na rynku automatyki, wzrosły w 1H.2010 o 25.5%.

Grupa Aplisens S.A. wypracowała w 1H.2010 4.2 mln zysku operacyjnego, o 51% więcej niż w 1H.2009. Zysk netto wzrósł z poziomu 2.1 mln zł do 3.5 mln zł w 1H.2010 (+67%). Wzrost sprzedaży nastąpił we wszystkich grupach produktowych oraz branżowych i jest związany z odbudową popytu na rynkach w kraju i za granicą. W omawianym okresie Grupa odnotowała historycznie najwyższe poziomy zamówień. Prawie 40% wzrostu odnotowano w segmencie sprzedaży sond do pomiaru paliwa. To jeden z kluczowych produktów Grupy, a ich sprzedaż jest realizowana prawie w 100% na rynku krajowym. Kolejny kwartał z rzędu Zarząd obserwuje ożywienie w branżach dotkniętych wcześniej kryzysem ekonomicznym (m.in.: przemysł ciężki i transportowy). Udział eksportu w strukturze przychodów Grupy na koniec czerwca 2010 roku wyniósł 46% wobec 35% w analogicznym okresie 2009 roku. W ujęciu geograficznym największy wzrost sprzedaży Grupa odnotowała na rynkach krajów WNP (+78% r/r), w tym głównie w Rosji. Sprzedaż krajowa Grupy APLISENS w opisywanym okresie wyniosła 13,9 mln zł wobec 13,5 mln zł w I pół. 2010 roku, co oznacza wzrost o 3%. Wpływ na skonsolidowane przychody Grupy miał spadek sprzedaży spółki zależnej Controlmatica [producent elektronicznych elementów systemów automatyki] w analizowanym okresie. Sprzedaż spółki APLISENS SA na rynku krajowym w omawianym okresie wzrosła o 18% do poziomu 11,3 mln zł. Na spadek przychodów spółki Controlmatica decydujący wpływ miało znaczne zmniejszenie dostaw dla przemysłu stoczniowego oraz wysoka baza I pół. 2009 roku, kiedy spółka zrealizowała duży kontrakt o charakterze usługowym.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1