reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© IPC
Przemysł elektroniczny |

UE ze wsparciem 325 mln euro na ekosystem półprzewodników

Unia Europejska ogłosiła poprzez Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów (The Chips Joint Undertaking) rozpoczęcie naboru wniosków na wsparcie inicjatyw w zakresie badań nad półprzewodnikami i innowacji w dziedzinie fotoniki, centrów kompetencji i opartej na chmurze platformy projektowania półprzewodników w ramach inicjatywy Chips for Europe na mocy ustawy Chips Act.

Łączne finansowanie z funduszy unijnych dostępne w ramach tych zaproszeń wynosi 325 milionów euro. Jednak inicjatywy powinny zostać uzupełnione dodatkowym finansowaniem ze strony państw uczestniczących we wspólnym przedsięwzięciu na rzecz chipów.

Celem nowej rundy zaproszeń jest dalsze wspieranie europejskiego przemysłu półprzewodników poprzez ustanowienie linii pilotażowej dla fotonicznych układów scalonych (PIC). Półprzewodniki te wykorzystują światło do przetwarzania i przesyłania informacji z większą prędkością, zużywając przy tym mniej energii. Będzie to szczególnie ważne dla następnej generacji wysokowydajnych komputerów, szybkiej komunikacji i centrów danych.

Finansowanie będzie również wspierać tworzenie, rozwój i nawiązywanie kontaktów z "centrami kompetencji chipów" wśród państw biorących w nich udział. Te centra kompetencji zapewnią dostęp do wiedzy technicznej i eksperymentów w dziedzinie półprzewodników, pomagając firmom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, w poprawie możliwości projektowych i rozwijaniu ich umiejętności. Wreszcie, nadchodzące zaproszenia będą finansować projekt stworzenia opartej na chmurze internetowej platformy projektowej, która umożliwi użytkownikom, w szczególności środowiskom akademickim, start-upom i małym i średnim przedsiębiorstwom, projektowanie i opracowywanie nowych chipów oraz pomoże wprowadzić ich projekty do sprzedaży.

Podmioty przemysłowe i organizacje badawcze mogą ubiegać się o finansowanie za pośrednictwem portalu Funding and Tender Opportunities oraz strony internetowej Chips JU. 
 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2